Nowe Auto

Szanowni Państwo,

OSP Cedry Wielkie stoi w tym roku przed ogromną szansą otrzymania nowego wozu, który zwiększy gotowość bojową naszej jednostki. Dzięki wsparciu Wójta Gminy Cedry Wielkie i jego działaniom w postaci złożenia wniosku o dofinansowanie, liczymy że uda nam się ten cel osiągnąć. Sami również nie marnujemy czasu, stąd organizowana przez nas zbiórka aby pozyskać jak najwięcej środków do zakupu wozu bojowego.

Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdża do ponad 160 akcji ratowniczo – gaśniczych rocznie. Największym zagrożeniem z jakim mierzy się nasza jednostka to pożary, które stanowią ponad połowę interwencji. W działaniach gaśniczych bardzo istotne jest posiadanie odpowiedniego wozu, szczególnie typu GBA, który zapewni właściwe zabezpieczenie podejmowanych działań przez strażaków ratowników, zwłaszcza podczas pożarów. Teren działań OSP Cedry Wielkie to przede wszystkim duże obszary rolne, ugaszenie pożaru upraw i zbóż wymaga długotrwałych działań i zasobów wodnych, a także wozu dostosowanego do jazdy po trudnej nawierzchni. Biorąc pod uwagę fakt, iż żadna z sąsiadujących jednostek z naszego obszaru działań nie posiada wozu ciężkiego, pozyskanie przez naszą OSP, zlokalizowaną na granicy powiatu, nowego samochodu znacząco wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w rejonie. Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich posiada obecnie dwa wozy, Ford Transit, który ze względu na swoją specyfikacje nie uczestniczy w zbyt wielu zdarzeniach. Z kolei Renault Midlum, jest wozem który służył przez parę lat w PSP w Pruszczu Gdańskim, zanim trafił do naszej jednostki. Jest to wóz, który wyjeżdża do akcji ok. 100 razy w roku. Wiele jego elementów wymaga generalnego remontu, który w większości wypadków jest zwyczajnie nieopłacalny. Bez sprawnego wozu, nie jesteśmy w stanie w bezpieczny sposób dojechać na miejsce gdzie wymagana jest nasza pomoc. Biorąc pod uwagę także wyszkolenie naszych strażaków ratowników, posiadany sprzęt oraz ilość i rodzaj podejmowanych akcji ratowniczo – gaśniczych, nowy wóz znacząco wpłynie na zwiększenie zdolności bojowej OSP Cedry Wielkie.

Nasza jednostka sukcesywnie dąży do coraz lepszej skuteczności w niesieniu pomocy i zapobieganiu zagrożeniom, a pozyskanie nowego wozu gaśniczego jest jednym z istotnych czynników wpływających na nadrzędny cel działań OSP, czyli ochronę ludzkiego życia i zdrowia.

Wszystkich chętnych chcących wesprzeć naszą jednostkę w realizacji powyższego celu prosimy o wpłaty na konto OSP Cedry Wielkie: BS Pruszcz Gdański 72 8335 0003 0200 4250 2000 0010, w tytule wpisując „Wpłata na cele statutowe”.