Zarząd OSP

Zarząd OSP Cedry Wielkie:

PREZES Przemysław Paluch
WICEPREZES Rafał Ciurkowski
NACZELNIK Kamil Wilk
GOSPODARZ Marek Lemańczyk
SKARBNIK Marek Sokołowski
SEKRETARZ Anna Konikowska
CZŁONEK ZARZĄDU Artur Bernat