Zarząd OSP

Zarząd OSP Cedry Wielkie:

PREZES Przemysław Paluch
WICEPREZES NACZELNIK Rafał Ciurkowski
SEKRETARZ Anna Konikowska
GOSPODARZ Patryk Karczewski
SKARBNIK Marek Sokołowski