Zawody sportowo-pożarnicze w Świbnie

6 lipca Druhowie z Naszej jednostki wzięli udział w zawodach sportowo – pożarniczych podczas XXXIII Festynu Świbnieńskie Lato organizowanych przez Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk – Świbno. Tym razem w sztafecie, rozwinięciu bojowym oraz turnieju piłki nożnej wzięła udział Drużyna OSP. Podczas imprezy najmłodsi mogli również skorzystać z Naszego dmuhańca.

Dziękujemy Zarządowi OSP Świbno za zaproszenie i cieszymy się z nieustającej współpracy między naszymi jednostkami!

Nowe wyposażenie osobiste dla strażaków ratowników OSP Cedry Wielkie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich została jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 10 tys. złotych nasza jednostka zakupi hełmy dla strażaków ratowników. Zakup pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo strażaków działających na rzecz ochrony przed zagrożeniami w naszej społeczności lokalnej. Dodatkowo w ramach projektu strażacy z OSP Cedry Wielkie zorganizują warsztaty dla dzieci z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Podczas zajęć dzieci będą mogły zobaczyć jak wygląda sprzęt i wyposażenie strażaka ratownika. Nasi strażacy przekażą też podstawową wiedzę jakreagować na zagrożenie pożaru, czego nie robić by nie stwarzać zagrożenia. Przekazane zostanąteż podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na  których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą  infrastrukturę.  Celem programu jest wsparcie projektów związanych z  rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do  znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln  złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach  internetowych  https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

Zbiórka rekrutacyjna do DDP Cedry Wielkie

Spotkanie rekrutacyjne do Dziecięcej Drużyny Pożarniczej za Nami!

Dziękujemy za tak liczne przybycie, w szczególności: Magdalena Kołodziejczak – posłanka do Sejmu RPRyszard Świlski.

Podczas spotkania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców można było zapoznać się z Naszymi pojazdami i sprzetem jaki jest na wyposażeniu Naszej jednostki,zobaczyć remizę od środka oraz z atrakcje, które będą także dostępne podczas zbiórek DDP czyli z Naszego dmuchańca i hydronetek 😉 Pomysłów mamy sporo 😀

Rozwój Naszej jednostki nie może odbyć się bez zaangażowania najmłodszego pokolenia. Dlatego działając dalej z MDP oraz tworząc DDP cieszymy się z tak licznego odzewu z Państwa strony oraz możliwości działania wraz ze społecznością naszej Gminy.

Zapisy do DDP i MDP Cedry Wielkie pozostają otwarte! Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu przez wiadomość na naszym Facebooku.W niedługim czasie powstanie również strona DDP Cedry Wielkie.

Dziękujemy Naszym druhom oraz członkom MDP którzy poświęcają swój wolny czas żeby pomoc przy dzisiejszym wydarzeniu!

Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

20 marca odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Miło nam poinformować że w grupie klas I-IV pierwsze miejsce zajął Kajetan z naszej MDP Cedry Wielkie.

Gratulujemy Kajetanowi i pozostałym wygranym!

Szerzenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej to ważny proces w zapewnianiu bezpieczeństwa naszej społeczności lokalnej. Cieszymy się że młodzież, która z nami współpracuje w ramach MDP prezentuje swoją wiedzę i rozwija się by w przyszłości dołączyć do grona strażaków ochotników.

Zachęcamy do wstąpienia do naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i nowo tworzonej Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Spotkanie rekrutacyjne już w niedzielę, 24 marca 🙂

https://www.facebook.com/share/4bQgG4SK65w1FZnb/

Inspekcja gotowości bojowej OSP Cedry Wielkie

29 lutego odbyła się w naszej jednostce inspekcja gotowości bojowej przeprowadzona przez Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego oraz Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Pruszczu Gdańskim.

Sprawdzono nasze przygotowanie do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych. Przeprowadzone zostało zadanie praktyczne i sprawdzian z wiedzy teoretycznej. Inspekcja objęła także sprzęt i wyposażenie wozów, a także dokumentację.

https://www.facebook.com/share/zHfGoXDf1P4EPctJ/

Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Cedry Wielkie

23 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Cedry Wielkie. Oprócz druhów z naszej jednostki w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, zastępca wójta Gminy Cedry Wielkie Piotr Jaśniewski, Wice Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Emilia Cyman, Komendant Powiatowy Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim mł. bryg. Zbigniew Rzepka, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Edward Woźniak, Prezes Honorowy OSP Cedry Wielkie Maria Jan Wawer oraz przedstawiciele OSP Koszwały.

Podczas spotkania uchwalone zostały zmiany w statutcie OSP Cedry Wielkie, przyjęto sprawozdania za rok 2023 a także zatwierdzono plany na rok bieżący. Przeprowadzone zostały również wybory do nowego zarządu naszej jednostki.

Ukonstytuował się on w następującym składzie:

Prezes – dh Przemysław Paluch
Wice -prezes – dh Rafał Ciurkowski
Naczelnik – dh Kamil Wilk
Sekretarz – dh Anna Konikowska
Skarbnik – dh Marek Sokołowski
Gospodarz – dh Marek Lemańczyk
Członek zarządu- dh Artur Bernat

Walne zebrania OSP to dobra okazja do podsumowania działań i osiągnięć jednostki, poziomu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami.
Cieszymy się że możemy dalej wspierać społeczność lokalną naszej Gminy, nie tylko w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Dziękujemy zaproszonym gościom, druhom oraz MDP Cedry Wielkie za obecność oraz gratulujemy nowym członkom zarządu.

1,5 % podatku dla OSP Cedry Wielkie

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wsparcia naszej jednostki poprzez przekazanie 1,5% podatku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich w roku 2023 wyjeżdżała do akcji ratowniczo – gaśniczych ponad 160 razy. Strażacy z OSP Cedry Wielkie są zaangażowani nie tylko w działania ratowniczo-gaśnicze, ale wspierają również liczne akcje społeczne oraz prowadzona jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Nasza jednostka organizuje również warsztaty szkoleniowe i pokazy, które pozwalają przekazać wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pełnimy również służbę reprezentacyjną podczas różnych uroczystości.

Druhowie z OSP Cedry Wielkie liczą na wsparcie, które pozwoli na zwiększenie skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i usprawni służbę strażaków ratowników oraz ich współpracę ze społecznością lokalną.

Przekazanie 1,5% podatku jest sprawą prostą i trwa tylko chwilę, ale dla OSP Cedry Wielkie ma ogromne znaczenie. Nasza jednostka, dzięki Państwa wsparciu w zeszłym roku z 1,5 % podatku otrzymała środki w wysokości prawie 4300 złotych.

Nawet niewielkie wsparcie ma dużą moc, gdyż pomaga strażakom ochotnikom, usprawnić ich pracę, którą wykonują nieodpłatnie i z ogromnym poświęceniem.

Wszystkie niezbędne dane znajdą Państwo na grafikach poniżej.Prosimy o wpisanie nr KRS Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a jako cel szczegółowy o podanie nazwy naszej OSP. Jest to wazny szczegół, który decyduje o tym że przekazany 1,5% podatku trafia na nasze konto.

*Osoby będące na emeryturze również mogą przekazać 1,5% podatku na naszą OSP. Prosimy o indywidualny kontakt w celu wydania specjalnego druku.

Podsumowanie 2023

Za naszą jednostką rok 2023, czas na jego podsumowanie. Rok ten zakończyliśmy liczbą 165 wyjazdów, tym razem nie był on tak intensywny jak poprzednie, za to nie ustawaliśmy w działaniach na rzecz rozwoju jednostki by móc służyć społeczeństwu i dbać o bezpieczeństwo.

Braliśmy udział w szkoleniu z ratownictwa wodnego w miejscowości Błotnik, w szkoleniu technicznym w Grabinie Zameczek oraz szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej w lasach Gminy Przywidz. Pięcioro osób, w tym dwie kobiety, zdało kurs podstawowy dzięki któremu mogą wyjeżdżać do akcji ratowniczo – gaśniczych. OSP Cedry Wielkie brało również udział w Mistrzostwach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb mundurowych powiatu gdańskiego. W 2023 roku możemy pochwalić się drugim miejscem naszej MDP w zawodach sportowo – pożarniczych w Świbnie .

Nieustannie szkolimy młode pokolenia strażaków ratowników, w ramach naszej Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej. Dla młodzieży udało się w roku 2023 pozyskać dofinasowanie, dzięki czemu zakupiliśmy ubrania koszarowe oraz mogliśmy zorganizować czas wolny m.in. wyjazd do Aquaparku.

W roku 2023, OSP w Cedrach Wielkich udało się pozyskać kolejny sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz wyposażenie osobiste, dzięki czemu możliwe jest szybsze i sprawniejsze udzielanie przez nas pomocy. Warto wymienić: ubrania specjalne typu nomex, hełmy, rękawice, ubrania koszarowe, nożyce do cięcia pedałów, zestaw do wyważania drzwi.

Największym zagrożeniem z jakim się zmagamy to pożary, szczególnie użytków rolnych czy traw, ze względu na charakter gospodarki regionu, opartej na rolnictwie.
Ze względu na lokalizację jednostki, nie tylko na granicy powiatu gdańskiego, ale także w pobliżu strategicznej trasy S7, dużo interwencji podejmowanych przez OSP Cedry Wielkie to wypadki drogowe, których liczba niestety wzrasta co rok o kilka zdarzeń, nie tylko na wspomnianej drodze ekspresowej.

Podsumowując, w roku 2023 nasza jednostka uczestniczyła w 165 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym:

Pożary: 49 zdarzeń
Miejscowe zagrożenia ogółem: 115 w tym:

– wypadki drogowe – 18 tym na S7 – 6

– inne miejscowe zagrożenia: 98

Alarmy fałszywe: 1

W akcjach ratowniczo gaśniczych brały udział nasze wozy następująco:
Ford – 5
Renault – 17
Scania – 142

Miejscowości do jakich najczęściej wyjeżdżaliśmy w celu podjęcia interwencji to: Błotnik, Kiezmark, Cedry Wielkie, Cedry Małe, Długie Pole, Leszkowy, Koszwały, Trutnowy.

Działalność OSP Cedry Wielkie to nie tylko zdarzenia ratowniczo – gaśnicze, to także służba reprezentacyjna, współpraca z sołectwami i mieszkańcami. Można wymienić chociażby: udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, warsztaty szkoleniowe, Gminny Dzień Dziecka, Dzień Dziecka organizowany przez Urząd Marszałkowski, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, wieszanie flag. Odwiedzamy też najmłodszych, w przedszkolach w naszej Gminie. Wspieramy również akcje społeczne m.in: WOŚP.

Ważnym miejscem kontaktu z Państwem jest też nasza strona na Facebooku. Wśród naszych obserwujących ponad połowa to mężczyźni. Nasi główni obserwujący to osoby w wieku 25-34 lat. Zasięg strony na chwilę obecną to ponad 700 tys. osób. Obserwują nas głównie osoby z Gdańska, następnie z Ceder Wielkich, a na trzecim miejscu plasuje się Pruszcz Gdański. Co ciekawe mamy także sympatyków z min. Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W roku 2023 najbardziej oglądanym postem było zdarzenie w którym nasi strażacy, wracając z Pruszcza Gdańskiego zostali zatrzymani po drodze przez młodych chłopaków w celu udzielenia pomocy. Post ten uzyskał prawie 600 tys. wyświetleń.

Z roku na rok liczba akcji w jakich uczestniczy nasza jednostka zwiększa się, stąd też dążymy do pozyskiwania sił i środków pozwalających nam na podjęcie każdego możliwego wezwania i niesienia pomocy. Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia OSP Cedry Wielkie. Zachęcamy do dołączenia do naszej jednostki, zarówno mężczyzn, kobiety jak i młodzież.

Dziękujemy, że mogliśmy służyć Państwu przez cały miniony 2023, liczymy na dalszą współpracę w ramach całej społeczności lokalnej, której z dumą jesteśmy częścią.

Gramy z WOŚP

Jak co roku nasza OSP gra razem z #WOŚP
Do wylicytowania są odwiedziny w naszej jednostce wraz z prezentacją wozów i sprzętu. Zapraszamy do udziału i wsparcia szczytnego celu. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

Licytacja jest prowadzona na stronie Sołectwo Trzcinisko

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JzUA2HQfyqc3oa4JpHyViMhrvAw2D2KhqxRk59mjxixQHuzPvwgc12Nq4sRKTgAsl&id=100064753027176