Próbna ewakuacja SP

10 grudnia w Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich odbyła się próbna ewakuacja. Nasza jednostka również brała udział w działaniach. Scenariusz ćwiczeń zakładał próbną ewakuację, podejrzenie zadymienia oraz osoby poszkodowane, w tym jednego ucznia, który pozostał w budynku. Bardzo ważne jest by ćwiczyć i szkolić się w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, a co istotne współdziałać z różnymi instytucjami i służbami w Gminie w celach prewencyjnych. W działaniach brali udział pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej, Biblioteki Gminnej i ŻOKiS, a także Policja oraz dwa zastępy OSP Cedry Wielkie.

Inspekcja gotowości bojowej

W dniu dzisiejszym nasza jednostka przeszła inspekcję gotowości bojowej. Ogólna ocena z kontroli to dobra, z roku na rok poprawiamy wyniki. Dzięki ćwiczeniom, samodoszkalaniu oraz poprzez zakup sprzętu naszą jednostka rozwija się i może realizować swoje cele, w tym ten najważniejszy czyli ochronę życia i zdrowia.