Żywność dla najbardziej potrzebujących

OSP Cedry Wielkie również wsparła akcję dystrybucji żywności. W obecnej sytuacji, nasi strażacy starają się służyć nie tylko podczas akcji ratowniczo gaśniczych ale także wspierać najbardziej potrzebujących.

https://www.facebook.com/171025172934368/posts/2847731111930414/

Nowy sprzęt dla OSP Cedry Wielkie

Nasza jednostka otrzymała dzisiaj dwie osłony na poduszkę powietrzną kierowcy. Otrzymany zestaw, w dwóch rozmiarach pozwala zabezpieczyć zarówno strażaków jak i poszkodowanych przed ewentualnym otwarciem się poduszki powietrznej kierownicy, podczas prowadzonej ewakuacji.

OSP Cedry Wielkie dziękuje serdecznie anonimowemu darczyńcy za wsparcie naszej jednostki. Jak pokazuje dzisiejszy prezent, staramy uzyskać wsparcie, nie tylko z Urzędu Gminy, czy sołectw, ale sami dążymy do poszukiwania alternatywnych źródeł pomocy. W ten sposób otrzymaliśmy ostatnio także hełm. Ofiarowany sprzęt pozwoli nam skuteczniej działać w celu ratowania życia i zdrowia.

Wyniki konkursu plastycznego

❗Konkurs plastyczny został zakończony❗
Dziękujemy za nadesłane prace, bardzo nam miło że dzieci tak wspaniale ujęły naszą służbę w walce z wirusem. Poniżej wyniki:

  1. miejsce – Marta, lat 12
  2. miejsce – Maja, lat 7

Skład sędziowski zadecydował o przyznaniu takiej samej punktacji dla dwóch prac stąd uznano by przyznać trzecie miejsce dwóm uczestnikom ex aequo:

  1. miejsce ex aequo – Zuzanna, lat 8
  2. miejsce ex aequo – Kornelia, lat 10

Gratulujemy!

Prosimy o kontakt z nami przez Facebook lub na email: kontakt@ospcedrywielkie.pl w celu odbioru nagród oraz drobnych upominków dla pozostałych uczestników.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, szczególnie najmłodszym: 7 letniej Mai i 7 letniemu Jasiowi 🙂

Święto Flagi RP

Zbliża się 2 maja, czyli Święto Flagi RP. Nasza jednostka w czwartek podjeła się wywieszenia flag w naszej Gminie. OSP Cedry Wielkie angażuje się w różne działania na rzecz społeczności lokalnej, gdyż istotne jest przygotowanie przestrzeni gminnej na ważne uroczystości państwowe.