Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Cedry Wielkie

23 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Cedry Wielkie. Oprócz druhów z naszej jednostki w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, zastępca wójta Gminy Cedry Wielkie Piotr Jaśniewski, Wice Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Emilia Cyman, Komendant Powiatowy Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim mł. bryg. Zbigniew Rzepka, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Edward Woźniak, Prezes Honorowy OSP Cedry Wielkie Maria Jan Wawer oraz przedstawiciele OSP Koszwały.

Podczas spotkania uchwalone zostały zmiany w statutcie OSP Cedry Wielkie, przyjęto sprawozdania za rok 2023 a także zatwierdzono plany na rok bieżący. Przeprowadzone zostały również wybory do nowego zarządu naszej jednostki.

Ukonstytuował się on w następującym składzie:

Prezes – dh Przemysław Paluch
Wice -prezes – dh Rafał Ciurkowski
Naczelnik – dh Kamil Wilk
Sekretarz – dh Anna Konikowska
Skarbnik – dh Marek Sokołowski
Gospodarz – dh Marek Lemańczyk
Członek zarządu- dh Artur Bernat

Walne zebrania OSP to dobra okazja do podsumowania działań i osiągnięć jednostki, poziomu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami.
Cieszymy się że możemy dalej wspierać społeczność lokalną naszej Gminy, nie tylko w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Dziękujemy zaproszonym gościom, druhom oraz MDP Cedry Wielkie za obecność oraz gratulujemy nowym członkom zarządu.

1,5 % podatku dla OSP Cedry Wielkie

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wsparcia naszej jednostki poprzez przekazanie 1,5% podatku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich w roku 2023 wyjeżdżała do akcji ratowniczo – gaśniczych ponad 160 razy. Strażacy z OSP Cedry Wielkie są zaangażowani nie tylko w działania ratowniczo-gaśnicze, ale wspierają również liczne akcje społeczne oraz prowadzona jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Nasza jednostka organizuje również warsztaty szkoleniowe i pokazy, które pozwalają przekazać wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pełnimy również służbę reprezentacyjną podczas różnych uroczystości.

Druhowie z OSP Cedry Wielkie liczą na wsparcie, które pozwoli na zwiększenie skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i usprawni służbę strażaków ratowników oraz ich współpracę ze społecznością lokalną.

Przekazanie 1,5% podatku jest sprawą prostą i trwa tylko chwilę, ale dla OSP Cedry Wielkie ma ogromne znaczenie. Nasza jednostka, dzięki Państwa wsparciu w zeszłym roku z 1,5 % podatku otrzymała środki w wysokości prawie 4300 złotych.

Nawet niewielkie wsparcie ma dużą moc, gdyż pomaga strażakom ochotnikom, usprawnić ich pracę, którą wykonują nieodpłatnie i z ogromnym poświęceniem.

Wszystkie niezbędne dane znajdą Państwo na grafikach poniżej.Prosimy o wpisanie nr KRS Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a jako cel szczegółowy o podanie nazwy naszej OSP. Jest to wazny szczegół, który decyduje o tym że przekazany 1,5% podatku trafia na nasze konto.

*Osoby będące na emeryturze również mogą przekazać 1,5% podatku na naszą OSP. Prosimy o indywidualny kontakt w celu wydania specjalnego druku.

Podsumowanie 2023

Za naszą jednostką rok 2023, czas na jego podsumowanie. Rok ten zakończyliśmy liczbą 165 wyjazdów, tym razem nie był on tak intensywny jak poprzednie, za to nie ustawaliśmy w działaniach na rzecz rozwoju jednostki by móc służyć społeczeństwu i dbać o bezpieczeństwo.

Braliśmy udział w szkoleniu z ratownictwa wodnego w miejscowości Błotnik, w szkoleniu technicznym w Grabinie Zameczek oraz szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej w lasach Gminy Przywidz. Pięcioro osób, w tym dwie kobiety, zdało kurs podstawowy dzięki któremu mogą wyjeżdżać do akcji ratowniczo – gaśniczych. OSP Cedry Wielkie brało również udział w Mistrzostwach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb mundurowych powiatu gdańskiego. W 2023 roku możemy pochwalić się drugim miejscem naszej MDP w zawodach sportowo – pożarniczych w Świbnie .

Nieustannie szkolimy młode pokolenia strażaków ratowników, w ramach naszej Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej. Dla młodzieży udało się w roku 2023 pozyskać dofinasowanie, dzięki czemu zakupiliśmy ubrania koszarowe oraz mogliśmy zorganizować czas wolny m.in. wyjazd do Aquaparku.

W roku 2023, OSP w Cedrach Wielkich udało się pozyskać kolejny sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz wyposażenie osobiste, dzięki czemu możliwe jest szybsze i sprawniejsze udzielanie przez nas pomocy. Warto wymienić: ubrania specjalne typu nomex, hełmy, rękawice, ubrania koszarowe, nożyce do cięcia pedałów, zestaw do wyważania drzwi.

Największym zagrożeniem z jakim się zmagamy to pożary, szczególnie użytków rolnych czy traw, ze względu na charakter gospodarki regionu, opartej na rolnictwie.
Ze względu na lokalizację jednostki, nie tylko na granicy powiatu gdańskiego, ale także w pobliżu strategicznej trasy S7, dużo interwencji podejmowanych przez OSP Cedry Wielkie to wypadki drogowe, których liczba niestety wzrasta co rok o kilka zdarzeń, nie tylko na wspomnianej drodze ekspresowej.

Podsumowując, w roku 2023 nasza jednostka uczestniczyła w 165 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym:

Pożary: 49 zdarzeń
Miejscowe zagrożenia ogółem: 115 w tym:

– wypadki drogowe – 18 tym na S7 – 6

– inne miejscowe zagrożenia: 98

Alarmy fałszywe: 1

W akcjach ratowniczo gaśniczych brały udział nasze wozy następująco:
Ford – 5
Renault – 17
Scania – 142

Miejscowości do jakich najczęściej wyjeżdżaliśmy w celu podjęcia interwencji to: Błotnik, Kiezmark, Cedry Wielkie, Cedry Małe, Długie Pole, Leszkowy, Koszwały, Trutnowy.

Działalność OSP Cedry Wielkie to nie tylko zdarzenia ratowniczo – gaśnicze, to także służba reprezentacyjna, współpraca z sołectwami i mieszkańcami. Można wymienić chociażby: udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, warsztaty szkoleniowe, Gminny Dzień Dziecka, Dzień Dziecka organizowany przez Urząd Marszałkowski, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, wieszanie flag. Odwiedzamy też najmłodszych, w przedszkolach w naszej Gminie. Wspieramy również akcje społeczne m.in: WOŚP.

Ważnym miejscem kontaktu z Państwem jest też nasza strona na Facebooku. Wśród naszych obserwujących ponad połowa to mężczyźni. Nasi główni obserwujący to osoby w wieku 25-34 lat. Zasięg strony na chwilę obecną to ponad 700 tys. osób. Obserwują nas głównie osoby z Gdańska, następnie z Ceder Wielkich, a na trzecim miejscu plasuje się Pruszcz Gdański. Co ciekawe mamy także sympatyków z min. Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W roku 2023 najbardziej oglądanym postem było zdarzenie w którym nasi strażacy, wracając z Pruszcza Gdańskiego zostali zatrzymani po drodze przez młodych chłopaków w celu udzielenia pomocy. Post ten uzyskał prawie 600 tys. wyświetleń.

Z roku na rok liczba akcji w jakich uczestniczy nasza jednostka zwiększa się, stąd też dążymy do pozyskiwania sił i środków pozwalających nam na podjęcie każdego możliwego wezwania i niesienia pomocy. Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia OSP Cedry Wielkie. Zachęcamy do dołączenia do naszej jednostki, zarówno mężczyzn, kobiety jak i młodzież.

Dziękujemy, że mogliśmy służyć Państwu przez cały miniony 2023, liczymy na dalszą współpracę w ramach całej społeczności lokalnej, której z dumą jesteśmy częścią.