Wigilia OSP Cedry Wielkie

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, pełen radości, nadziei, refleksji oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych.

W grudniową sobotę odbyło się spotkanie wigilijne ,w którym uczestniczyli strażacy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście. Podczas wigilii łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia a później rozpoczęliśmy wspólną biesiadę. Dzięki organizacji i zaangażowaniu druhen i druhów z naszej jednostki, Wigilia upłynęła w miłej atmosferze, wprowadzając wszystkich w nastrój świąt. Były drobne prezenty (ufundowane przez Skarbnika naszej OSP dh Marek Sokołowski dla najmłodszych a także dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej.

W imieniu OSP Cedry Wielkie dziękujemy wójtowi gminy Cedry Wielkie Panu Janusz Goliński, przewodniczącej rady gminy Cedry Wielkie, Pani Justyna Słowińska, Sekretarz gminy Pani Elżbieta Prymaczek, Pani sołtys Dorota Zwolak, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP dh. Edward Woźniak za uczestnictwo w ty ważnym dla nas spotkaniu.

Szczególne podziękowania składamy naszym sponsorom za ufundowanie hełmów dla naszych strażaków:
Usługi Elektroniczne Grzegorz Zięba – UEGZ
Elewator trutnowy

Dziękujemy serdecznie za niespodziankę Pawlakowa Zagroda w postaci przygotowanych wyśmienitych potraw wigilijnych.

Gospodarstwo Pasieczne K.W. Brzyszcz za przygotowanie prezentów

Dziękujemy również za złożone przez gości życzenia oraz prezenty dla naszych strażaków wręczone przez Pana Wójta. Niezmiernie cieszy nas coroczne spotkanie naszej całej jednostki i możliwość świętowania tego wyjątkowego czasu ze wszystkimi.

Dofinansowanie w ramach programu FLOREK 2023

OSP Cedry Wielkie zrealizowała zadanie pn: „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifkowany zadania wyniósł 10000,00 zł.

Z jego efektów skorzysta 115 000 osób.

Więcej informacji nt. instytucji wspólfinansujących
realizacje zadania:

MKiś www.gov.pl/web/klimat
WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/
NFOŚIGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/