74. rocznica „Marszu Śmierci”

W dniu 25.01.2019 r. odbyły się w gminie Cedry Wielkie uroczystości upamiętniające 74. rocznicę Marszu Śmierci. Nasi druhowie uczestniczyli jako poczet sztandarowy w uroczystym nabożeństwie, które odbyło sie w kościele parafialnym p.w. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich oraz przemarszu pod pomnik upamiętniający to wydarzenie. Następnie, odśpiewany został hymn narodowy oraz Sekretarz Gminy Cedry Wielkie, Pani Elżbieta Prymaczek wygłosiła krótkie przemówienie. Pod pomnikiem znicze i kwiaty złożyły liczne delegacje, w tym: władze gminy na czele z Wójtem Januszem Golińskim, przewodnicząca Rady Gminy Justyna Słowińska, radni czy przedstawiciele Muzeum Stutthof.
Nasza jednostka miała również za zadanie zapewnić bezpieczny pochód zgromadzonych osób, spod pomnika do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie poprowadzona została druga część uroczystości.

     

Podziękowania dla firmy UEGZ

W imieniu całej jednostki OSP Cedry Wielkie chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania dla firmy UEGZ z Cedrów Wielkich za udzielenie wsparcia finansowego na realizację kalendarzy dla naszej jednostki. Ta szczodra pomoc jest niezwykle ważna dla Ochotniczej Straży Pożarnej jako organizacji pożytku publicznego. Dzięki wykonanym kalendarzom i ich dystrybucji, byliśmy w stanie uzyskać dodatkowe wsparcie na realizację swoich celów oraz rozwój naszej jednostki. Stale doskonalimy nasze umiejętności i służymy społeczeństwu, sukcesywnie rozszerzając własne działania. Proces ten, dokonuje się również dzięki uzyskanej od firmy UEGZ pomocy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich, chciałaby życzyć  wielu sukcesów na drodze zawodowej oraz wyrazić nadzieję na dalszą współpracę pomiędzy firmą UEGZ a naszą jednostką, w przyszłości.

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Cedry Wielkie

W dniu 25.01.2019 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Cedry Wielkie. Oprócz druhów z naszej jednostki w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, zastępca wójta Gminy Cedry Wielkie Andrzej Bożyk, Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Justyna Słowińska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim Jan Chodukiewicz oraz przedstawiciele OSP Koszwały. Podczas spotkania uchwalony został nowy statut OSP Cedry Wielkie, przyjęto sprawozdania za rok 2018 oraz przeprowadzone zostały wybory do nowego zarządu naszej jednostki. Ukonstytuował się on w następującym składzie:

Prezes – dh Przemysław Paluch
Wice -prezes Naczelnik – dh Rafał Ciurkowski
Sekretarz – dh Anna Konikowska
Skarbnik – dh Marcin Suska
Gospodarz – dh Patryk Karczewski

Nowo powołany zarząd przyjął uchwałę o nadaniu, zgodnie ze statutem, tytułu Prezesa Honorowego OSP Cedry Wielkie, byłemu Prezesowi Janowi Wawrowi. Pan Prezes otrzymał dyplom oraz pamiątkowy kordzik do munduru wyjściowego. Podziękowania za długoletnie wspieranie OSP Cedry Wielkie otrzymał również były Naczelnik druh Grzegorz Nakonieczny. Chcielibyśmy ogromnie podziękować za wieloletnią służbę, zaangażowanie i pomoc dla naszej jednostki. Mamy nadzieję że Pan Prezes Jan Wawer oraz Pan Naczelnik Grzegorz Nakonieczny będą nas dalej wspierali swoim doświadczeniem i wiedzą.

Dziękujemy zaproszonym gościom, druhom oraz MDP za obecność oraz gratulujemy nowym członkom zarządu.

  

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

W poniedziałek 14 stycznia 2019 r.

 

Na wieczną służbę odszedł nasz strażak, a zarazem były Prezes OSP Cedry Wielkie druh Ryszard Wójcik.

Jeden z naszych strażaków- ratowników otrzymał informację o zasłabnięciu osoby na sąsiedniej posesji. Po przybyciu na miejsce i ocenie stanu poszkodowanego wezwał natychmiast na miejsce zespół ratownictwa medycznego. W oczekiwaniu na ZRM został zadysponowany zastęp OSP Cedry Wielkie GBA 339 32 posiadający na wyposażeniu zestaw medyczny R 1, oraz defibrylator AED ZOLL Plus. Niestety do długiej resuscytacji krążeniowo oddechowej prowadzonej przez naszych ratowników, a następnie przez zespół ratownictwa medycznego przy wsparciu załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielanie pomocy zakończyło się niepowodzeniem.

Najszczersze kondolencje składamy rodzinie i bliskim naszego Druha.
Cześć Jego Pamięci !

Podsumowanie roku 2018 w OSP Cedry Wielkie

Za nami kolejny rok, czas więc na podsumowanie minionego 2018r. w OSP Cedry Wielkie. Nasza jednostka sukcesywnie się rozwija, nie tylko biorąc udział w coraz większej liczbie akcji ratowniczo-gaśniczych, ale również aktywnie uczestnicząc w zawodach i szkoleniach. Warto nadmienić chociażby to że nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w spartakiadzie pożarniczej pod Kwidzynem, a starsi strażacy w I Mistrzostwa Służb Mundurowych z Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej w Pruszczu Gdańskim. Podejmujemy również coraz większą i efektywniejszą współpracę z lokalną społecznością Gminy Cedry Wielkie, przykładem mogą być warsztaty szkoleniowe dla dzieci, przeprowadzone w jednym z sołectw. W mijającym roku dołączyło do nas troje nowych druhów, w tym pierwsza w naszej jednostce kobieta! 

W roku 2018, OSP w Cedrach Wielkich udało się pozyskać wiele nowego sprzętu ratowniczo- gaśniczego, dzięki czemu możliwe jest szybsze i sprawniejsze udzielanie przez nas pomocy. Warto wymienić chociażby nową kurtynę wodną z regulacją, opryskiwacz STIHL (służący do zamiatania, gaszenia czy podawania sorbentu), sprzęt do ratownictwa wodnego oraz medycznego, w tym defibrylator AED, aparaty powietrzne, czy nowe prądownice do gaszenia pożaru.

Ze względu na lokalizację jednostki, nie tylko na granicy powiatu gdańskiego, ale także w pobliżu strategicznej niedawno otworzonej trasy S7, najwięcej interwencji podejmowanych przez OSP Cedry Wielkie to wypadki drogowe. Następnym, największym zagrożeniem z jakim się zmagamy to oczywiście pożary, szczególnie użytków rolnych czy traw, ze względu na charakter gospodarki regionu, opartej na rolnictwie.

Podsumowując, w roku 2018 nasza jednostka uczestniczyła w 112 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym:
Pożary: 41 zdarzeń, w tym najwięcej dotyczących pożarów użytków rolnych i traw – 22 , a także:
• Pożary sadzy w przewodach kominowych: 7
• Pożary budynków mieszkalnych, gospodarczych i inne: 12
Miejscowe zagrożenia ogółem: 71 zdarzeń, w tym najwięcej interwencji dotyczących wypadków drogowych – 44, a także:
• Podtopienia mienia: 3
• Zdarzenia związane z występowaniem silnych wiatrów: 2
• Inne miejscowe zagrożenia: 22, w tym m.in: pomoc zespołom ratownictwa medycznego- 2; usuwanie owadów błonkoskrzydłowych- 7; pozostałe np. uwięzione zwięrzęta, usuwanie substancji z jezdni – 13

Z roku na rok liczba akcji w jakich uczestniczy nasza jednostka zwiększa się, stąd też dążymy do pozyskiwania sił i środków pozwalających nam na podjęcie każdego możliwego wezwania i niesienia pomocy. Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia OSP Cedry Wielkie. Zachęcamy do dołączenia do naszej jednostki, zarówno mężczyzn, kobiety jak i młodzież.
Dziękujemy za udany 2018 rok i liczymy na dalszą współpracę w nowym 2019!

 

1% podatku na OSP Cedry Wielkie

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wsparcia naszej jednostki poprzez przekazanie 1 % podatku.
Pomoc ta jest niezwykle ważna dla Ochotniczej Straży Pożarnej jako organizacji pożytku publicznego. Dzięki środkom pochodzącym z przekazania 1% podatku jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowe wsparcie na realizację swoich celów oraz rozwój naszej jednostki. Stale doskonalimy nasze umiejętności i służymy społeczeństwu, sukcesywnie rozszerzając własne działania. Proces ten, dokonuje się również dzięki uzyskanej od Państwa pomocy.

Wszystkie niezbędne dane znajdą Państwo na grafice poniżej.