Podsumowanie roku 2020

Czas na podsumowanie, jakże trudnego i przewrotnego roku 2020. Rok ten zakończyliśmy liczbą 140 wyjazdów. Pomimo ograniczeń nasza jednostka działała w pełnej gotowości. W tym roku nasi druhowie brali udział m.in. w ćwiczeniach z ratownictwa technicznego , czy samodoskonalili swoje umiejętności na ściance wspinaczkowej, dzięki uprzejmości Urzędu Gminy i ŻOKiS. Wystawione zostały drużyny na zawody sportowo – pożarnicze o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska, w których to zarówno drużyna OSP jak i MDP zajęła odpowiednio II i III miejsce.

W roku 2020, OSP w Cedrach Wielkich udało się pozyskać kolejny sprzęt ratowniczo- gaśniczy, dzięki czemu możliwe jest szybsze i sprawniejsze udzielanie przez nas pomocy. Warto wymienić chociażby:

  • Poduszki wysokociśnieniowe
  • Sprzęt do stabilizacji pojazdu
  • Oświetlenie terenu akcji
  • Butle do aparatu powietrznego
  • Pilarkę ratowniczą

Dzięki zaangażowaniu zarządu i członków jednostki udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Składkowego Społecznego Ubezpieczenia Rolników na remont posadzki w garażu remizy. Dzięki złożonemu wnioskowi pozyskaliśmy 9500 zł. Aby wykonać remont potrzebne było wsparcie sympatyków jednostki i ciężka praca naszych druhów, którzy własnymi siłami i środkami skuli starą posadzkę i przygotowali wszystko pod zalanie nowej. OSP Cedry Wielkie nie ustaje w staraniach o rozbudowę strażnicy, która mamy nadzieję nastąpi niebawem.

Ze względu na lokalizację jednostki, nie tylko na granicy powiatu gdańskiego, ale także w pobliżu strategicznej niedawno otworzonej trasy S7, najwięcej interwencji podejmowanych przez OSP Cedry Wielkie to wypadki drogowe, nie tylko na wspomnianej drodze ekspresowej. Następnym, największym zagrożeniem z jakim się zmagamy to oczywiście pożary, szczególnie użytków rolnych czy traw, ze względu na charakter gospodarki regionu, opartej na rolnictwie.

Od kilku lat liczba akcji podejmowanych przez OSP Cedry Wielkie systematycznie wzrasta. Podsumowując, w roku 2020 nasza jednostka uczestniczyła w 140 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym:

  • Pożary:  43 zdarzenia,
  • Miejscowe zagrożenia ogółem: 97, w tym:

– wypadki drogowe – 20,

– zagrożenia związane ze skutkami silnego wiatru: 18,

– inne miejscowe zagrożenia: 59.

W akcjach ratowniczo gaśniczych brały udział nasze wozy następująco: Ford – 41, Renault 107. Miejscowości do jakich najczęściej wyjeżdżaliśmy w celu podjęcia interwencji to odpowiednio: Cedry Małe, Kiezmark i Trutnowy.

Działalność OSP Cedry Wielkie to nie tylko akcje ratowniczo – gaśnicze, to także służba reprezentacyjna, współpraca z sołectwami i mieszkańcami. Można wymienić chociażby: wycinkę krzaków w sołectwie Wocławy i Trzcinisko, naprawę pomostu w sołectwie Długie Pole. Podczas stanu epidemii nasza jednostka była zaangażowana w dekontaminację przestrzeni publicznych czy też w dostawę żywności i lekarstw dla potrzebujących. Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych organizując konkurs plastyczny i zajęcia online dla naszej MDP.

OSP Cedry Wielkie pomaga nie tylko walcząc z zagrożeniami, ale także wspierając różne akcje charytatywne np. Szlachetną Paczkę gdzie pomogliśmy w dystrybucji paczek oraz odwiedziliśmy rodziny z pokazem wozu i sprzętu, wsparcie rodaków mieszkających na Kresach – nasi druhowie oraz sympatycy jednostki zbierali przybory szkolne dla dzieci mieszkających na Wschodzie. Uczestniczyliśmy też w pokazach pierwszej pomocy oraz w WOŚP, gdzie przekazaliśmy na licytacje bony na przejazd wozem strażackim. Nasza jednostka brała charytatywnie udział w zabezpieczeniu turniejów odbywających się na Hali Sportowej czy na zawodach żeglarskich w Błotniku. Bardzo ważne jest dla nas działanie dla i wraz z mieszkańcami naszej Gminy by zapewnić bezpieczeństwo i być częścią lokalnej społeczności.

Z roku na rok liczba akcji w jakich uczestniczy nasza jednostka zwiększa się, stąd też dążymy do pozyskiwania sił i środków pozwalających nam na podjęcie każdego możliwego wezwania i niesienia pomocy. Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia OSP Cedry Wielkie. Zachęcamy do dołączenia do naszej jednostki, zarówno mężczyzn, kobiety jak i młodzież.

Dziękujemy, że mogliśmy służyć Państwu przez cały miniony 2020, liczymy na dalszą współpracę w ramach całej społeczności lokalnej, której z dumą jesteśmy częścią.