Ćwiczenia „Gaz 2018”

11 października jednostka OSP Cedry Wielkie wzięła udział w powiatowych ćwiczeniach zarządzonych przez Komendanta głównego PSP. Odbyły się one pod kryptonimem „Gaz 2018” i miały na celu sprawdzenie poziomu przygotowania oraz doskonalenie kooperacji sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczo -gaśniczych podczas powstania zagrożenia uszkodzenia linii przesyłowych i pożaru gazu. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez operatora Ćwiczenia zostały zorganizowane przez operatora stacji gazowej Juszkowo (zasilającej obszar Gdańska), firmę Gaz System oraz przez Państwową Straż Pożarną. Przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych wszyscy uczestnicy szczegółowo zapoznali się
z instalacjami technologicznymi. Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie pożaru strumieniowego gazu, na rurociągu technologicznym. Strażacy
w pierwszej kolejności mieli utworzyć zasilenie wodne z pobliskiej rzeki
a następnie ustanowić miejsce tankowania wozów strażackich. Kolejnym zadaniem było również utworzenie i rozstawienie kurtyn wodnych aby ograniczyć rozprzestrzenianie się promieniowania cieplnego. Ćwiczenia zostały zakończone wstępną analizą wykonanego planu co pozwoli na wypracowanie przyszłych wniosków dotyczących prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych
w zakresie pożarów gazów.

Jednostki biorące udział w ćwiczeniach:

 • KW PSP
 • KM PSP w Gdańsku
 • Jrg nr 1 Gdańsk
 • Jrg nr 4 Gdańsk
 • Jrg w Pruszczu Gdańskim x3
 • Osp Rościszewo
 • Osp Lublewo
 • OSP Pszczółki
 • OSP Koszwały
 • Osp Cedry Wielkie
 • Zarządzanie kryzysowe powiatu Gdańskiego
 • Straż Gminna