Konkurs FLOREK dla OSP – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP”. Nasza jednostka zrealizowała zadanie pt. „Strażacy w walce z pożarami – na ratunek ludziom i środowisku.”

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 13967,00 zł. W tym dofinansowanie z WFOŚiGW
w Gdańsku – 6756,00.
Dalszą kwotę otrzymaliśmy z dofinansowania z Urzędu Gminy – 2000,00 zł.
Od dwóch anonimowych sponsorów z Ceder Małych, po 1000 zł.
A pozostały koszt dofinansowaliśmy ze środków własnych jednostki, w wysokości
3211,00 zł.

Środki własne jednostki pochodzą z wpłat członków na cele statutowe OSP. Dzięki dofinansowaniu OSP Cedry Wielkie zakupiła: oświetlenie terenu akcji, butlę oraz pilarkę ratowniczą.

Zrealizowanie zadania przez OSP Cedry Wielkie wynika przede wszystkim z charakteru zagrożeń z jakimi mierzy się jednostka. Głównym niebezpieczeństwem są właśnie pożary, zarówno traw, upraw rolnych jak i domów i pomieszczeń gospodarczych. Stanowią one trudne do opanowania zagrożenie, które niesie za sobą nierzadko katastrofalne skutki. Pożary traw powodują zniszczenie ekosystemu i niszczą miejsce do życia dla wielu gatunków zwierząt. Należy wziąć pod uwagę że często obejmują one obszar chroniony, który znajduje się na terenie działa OSP Cedry Wielkie – Natura 2000. Pożary upraw rolnych powodują straty materialne i zachwianie głównej gałęzi gospodarki w naszej społeczności lokalnej. Podobnie gdy ogień trawi domy czy inne mienie. Dodatkowo zagraża wówczas życiu ludzi i zwierząt domowych. Stąd niezwykle ważne jest aby OSP, będąca pierwszą siłą ratowniczą na miejscu zdarzenia realizowała zadania mogące wesprzeć ją w zapobieganiu zagrożeniom i ich zwalczaniu. Kolejną przyczyną podjęcia się tego projektu jest dążenie jednostki do ciągłego rozwoju, zdobywania narzędzi niezbędnych by móc udzielać pomocy. Strażacy pełnią swoją funkcję ochotniczo, na rzecz swojej społeczności lokalnej ale także dla środowiska w jakim żyjemy. Do zwalczania pożarów niezbędne są Aparaty ochrony dróg oddechowych i butle do nich. Do tej pory nasza jednostka posiadała stalowe butle, które były o 2/3 cięższe od nowo pozyskanej buli kompozytowej. Bez tego nie można zapewnić bezpieczeństwa ratownikom, którzy wykonują niekiedy trudną i niebezpieczną pracę by ograniczyć skutki pożaru. Dodatkowo w zrealizowaniu zadania istotne jest właściwe wyposażenie wozu, który stanowi główny ośrodek działań. Właściwe oświetlenie terenu akcji pozwala na dokładne sprawdzenie miejsca zdarzenia i zapewnia bezpieczeństwo, szczególnie po zmroku, a wielokrotnie pożary traw zdarzają się wieczorem lub w nocy. Dodatkowo takie oświetlenie może służyć jako światło ostrzegawcze podczas działań na drodze szybkiego ruchu. Poza tym oświetlenie LED zapewni oszczędność energii oraz przyczyni się do ochrony środowiska. Do realizacji zadania, które obejmuje też zwalczanie pożarów domów i innych budynków znaczenie  miało pozyskanie pilarki ratowniczej. Pozwala ona dostać się w trudno dostępne miejsca, przeciąć wielowarstwowe materiały np. dachy tak by uzyskać szybszy dostęp do poszkodowanych, czy do źródła ognia. Realizacja zadania pozwoliła sprawniej zwalczać pożary i ograniczać ich skutki, które bywają katastrofalne także dla środowiska. Planowany efekt ekologiczny zadania to przede wszystkim ograniczenie zniszczeń powodowanych przez ogień w środowisku. Szybkie zwalczanie pożaru, pozwoli na ratowanie roślinności oraz zwierząt oraz na zmniejszenie ilości emisji szkodliwego dymu do atmosfery. Często pożary domów oznaczają wydzielanie się wielu substancji chemicznych, które następnie wydzielają się do atmosfery. Zadanie, które OSP Cedry Wielkie zrealizowała miało na celu powstrzymać żywioł ognia i zniszczenia, których nie ma możliwości odtworzyć, szczególnie w przyrodzie. Obszar oddziaływania zadania objął Gminę Cedry Wielkie, która znajduje się na terenie Żuław Gdańskich. Jest to nie tylko kraina niezwykle bogata w przyrodnicze walory ale też objęta ochroną w ramach programu Natura 2000. Obszar szczególnej ochrony to Dolina Dolnej Wisły na terenie Gminy Cedry Wielkie. Zrealizowane zadanie znacząco wpłynie na zapobieganie nienaruszeniu tego obszaru chronionego, jego fauny i flory, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa życia i zdrowia ludności go zamieszkującej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW znajdują się na stronie internetowej: www.wfos.gdansk.pl.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.