Dzień Ratownictwa Medycznego

W dniu dzisiejszym obchodzimy dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji chcielibyśmy wszystkim ratownikom, w tym będącym jednocześnie strażakami ochotnikami, życzyć dużo pasji we wszystkich działaniach i wszystkiego dobrego. Dziękujemy za wasze zaangażowanie w ratowanie życia i zdrowia ludzkiego!

II Powiatowe Mistrzostwa KPP Służb Mundurowych


W dniu dzisiejszym druhowie z naszej jednostki wzięli udział w II Powiatowych Mistrzostwach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Służb Mundurowych. Odbyły się one w Straszynie i były podzielone na dwa etapy: test wiedzy teoretycznej oraz zadania praktyczne – 4 scenki, każda polegająca na wykonaniu właściwych czynności ratowniczych adekwatnie do ustalonej sytuacji.

1
Kłótnia dwóch koleżanek ,,O chłopaka” zakończona użyciem noża.
Jedna osoba z rana ciętą podbrzusza.
Agresor obezwladniony, obrażenia twarzy i wbity kawałek plastiku w lewe przedramie.

2
Symulacja wypadku drogowego.
Ewakuacja osoby poszkodowaniej z pojazdu po NZK przeprowadzenie resuscytacji przy użyciu AED.
Druga rota poszukiwanie i udzielenie pomocy pasażerowi który oddalił się z miejsca zdarzenia.
Również nieprzytomny. Przystąpiono do resuscytacji.

3
Kobieta podczas koszenia trawnika. Kosiarka elektryczna, kobieta straciła przytomność i upadła koło kosiarki.
Dodatkowo widoczne poprzenia lewej konczyny dolnej.
W trakcie działań pojawił się zakłopotany mężczyzna.
W trakcie rozmowy z ratownikiem dostał ataku epilepsji.

4
Dwie młode osoby spadły ze schodów.
Jedna otwarte złamanie kości piszczelowej.
Druga upadła na potłuczoną butelke.
Kawałek szkła utkwil w lewym oczodole.

W kategorii OSP zajęliśmy III miejsce.

Msza św. odpustowa w Cedrach Wielkich

W środę 3 października poczet sztandarowy z naszej jednostki wziął udział w mszy odpustowej w kościele w Cedrach Wielkich. Po raz pierwszy poza uroczystością nadania mogliśmy zaprezentować nasz nowy sztandar, który otrzymaliśmy 21 września. Jesteśmy niezmiernie dumni że będzie on reprezentować OSP Cedry Wielkie w różnych uroczystościach.

Ćwiczenia „Żuławy 2019”

1 października odbyły się ćwiczenia o nazwie „Żuławy 2019”, w których udział wzięły jednostki z naszego powiatu oraz województwa pomorskiego. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie określonych założeń w czasie ewentualnego zagrożenia powodziowego, które mogłoby nastąpić na naszym terenie.

Obszar Żuław Gdańskich charakteryzuje się nizinnym ukształtowaniem powierzchni i jest położony u ujścia największej rzeki w Polsce- Wisły. W wyniku czego największym zagrożeniem są tutaj podtopienia i powodzie, mogące wystąpić z powodu: silnych opadów deszczu, podniesienia się poziomu wody w rzekach podczas wiosennych roztopów lub w wyniku cofki. Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie się na takie zjawiska i ich skutki poprzez uczestnictwo w tego typu ćwiczeniach. Podczas wtorkowych manewrów ustawione zostały zapory na odcinku ok 1 km wzdłuż wału oraz ok. 3 km lini wężowych utworzonych przez jednostki z Trójmiasta. Korzystając z posiadanego oraz uzyskanego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy” sprzętu udało się sprawić system zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Organizacja i udział w takich ćwiczeniach to doskonała okazja do wypróbowania sprzętu, przeanalizowania różnych wariantów działań i wzmocnienia współpracy między jednostkami. Nasza jednostka miała też okazję wypróbować nowo pozyskaną łódź motorową, która również będzie istotnym elementem niesienia pomocy podczas ewentualnych zagrożeń powodziowych.

Pozyskanie łodzi motorowej dla OSP Cedry Wielkie

W dniu 21 września odbył się jubileusz 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich, podczas którego nastąpiło również oficjalne przekazanie łodzi motorowej dla strażaków ochotników. Druhowie z OSP Cedry Wielkie otrzymali, będącą uprzednio na wyposażeniu komisariatu wodnego w Gdańsku łódź Harpun 550. Jest to sprzęt o długości 550 cm, 218 cm szerokości i zanurzeniu 0,30 m. Posiada miejsce dla 4 ratowników oraz czterocylindrowy silnik Mercury 115 o pojemności 1732 cc. Łódź Harpun może osiągnąć prędkość do 48 km/h. Po przekazaniu łodzi przez Komisariat Wodny została ona odnowiona, ze środków przekazanych przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, w firmie Activ Yachts, która ma swoją siedzibę w Błotniku. Nasza jednostka położona jest w samym centrum Żuław Gdańskich. Na obszarze tym najważniejszymi wodami powierzchniowymi są rzeki. Największą i najważniejszą jest Wisła i jej odnoga Martwa Wisła. Z akwenów tych korzystają nie tylko mieszkańcy gminy ale również osoby z całego powiatu, np. poprzez organizowanie zawodów wędkarskich. W naszym rewirze zlokalizowana jest również przystań wodna, w miejscowości Błotnik, która rozwija się zarówno w sferze turystyki, jak i przemysłu stoczniowego. Zapewnienie bezpieczeństwa tego obiektu, to przede wszystkim ewentualne zadania ratownicze wykonywane na wodzie. Dzięki pozyskaniu przez naszą jednostkę łodzi tego typu jesteśmy w stanie zapewnić właściwe zabezpieczenie naszych działań, prowadzonych w celu ochrony przeciwpowodziowej, ratowania ludzkiego życia oraz monitorowania sytuacji w ramach działań prewencyjnych.
Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Cedry Wielkie Januszowi Golińskiemu za wsparcie w pozyskaniu i odnowieniu łodzi, Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Komendatowi Komisariatu Wodnego w Gdańsku nadkom. Tomaszowi Dzierżanowskiemu za przekazanie jej na nasze potrzeby oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia sprzętu abyśmy mogli poszerzać możliwości niesienia pomocy.