O nas

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedrach Wielkich powstała w roku 1959. Pierwszym prezesem został Mikołaj Zięba, a naczelnikiem Tadeusz Wawer.

Obecnie liczy 23 członków. Prezesem Zarządu jest Przemysław Paluch, Wice-prezesem Naczelnikiem –  Rafał Ciurkowski, a  Gospodarzem Patryk Karczewski. Nasza jednostka mieści się w remizie, przy ul. Osadników Wojskowych 8 w Cedrach Wielkich.

Jednostka OSP Cedry Wielkie w ciągu roku uczestniczy średnio w ponad 100 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jesteśmy zaangażowani nie tylko w te działania, ale wspieramy również liczne akcje społeczne, m.in: warsztaty szkoleniowe dla dzieci, Dni Otwarte remizy, udział w gminnych uroczystościach.

W naszej jednostce prowadzona jest również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Nasi członkowie biorą  aktywny udział w zawodach pożarniczych oraz stale podnoszą swoje kwalifikacje podczas kursów i szkoleń.

Nasza działalność to służba dla dobra społeczeństwa, dołącz do nas by razem tworzyć bezpieczną przyszłość!