Uroczystość poświęcenia krzyża w kościele w Cedrach Wielkich

W dniu 22 listopada w kościele pod wezwaniem św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich odbyło się uroczyste nabożeństwo i oficjalne złożenie podpisów na akcie, który trafił do kapsuły czasu. Kapsuła ta została umieszczona w kuli stanowiącej podstawę nowego krzyża na wyremontowanej wieży kościoła. Swoje podpisy na akcie złożyli między innymi starosta powiatu gdańskiego, wójt Gminy Cedry Wielkie, przewodnicząca Rady Gminy, sołtys wsi Cedry Wielkie, księża, a także mieszkańcy. Poza aktem do kapsuły trafiły także różne przedmioty przygotowane przez ks. Proboszcza oraz mieszkańców gminy. OSP Cedry Wielkie również wzięła udział w uroczystości, przedstawiciel naszych druhów złożył podpis w imieniu całej jednostki.

Szkolenie z obsługi AED

W dniu dzisiejszym druhowie z naszej jednostki wzięli udział w szkoleniu z obsługi defibrylatora AED, które odbyło się w Cedrach Wielkich, w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu. Podczas niego przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z RKO wraz z użyciem AED. Prowadzący szkolenie udzielił też uczestnikom kilka niezbędnych informacji istotnych przy używaniu defibrylatora podczas ratowania osób poszkodowanych. W szkoleniu wzięli też udział najmłodsi strażacy z MDP Cedry Wielkie.

  

Gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

13 listopada odbyły się gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas których dla uczczenia tej doniosłej rocznicy nastąpiło odsłonięcie pomnika w parku 100-lecia Niepodległości w Cedrach Wielkich. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. Nasza jednostka dumnie wspierała te wydarzenia wystawiając poczet flagowy oraz sztandarowy. Z kolei prezes OSP Cedry Wielkie Jan Wawer oraz wice-prezes Edward Woźniak dostąpili zaszczytu składania kwiatów pod nowo odsłoniętym pomnikiem oraz zostali odznaczeni medalami z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  

  

 

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu dzisiejszym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza gmina jak co roku została udekorowana biało-czerwonymi flagami, w czym ponownie pomagali druhowie z naszej jednostki. W celu uczczenia tegoż doniosłego święta barwami narodowymi przybrana została również remiza OSP Cedry Wielkie. Nasi druhowie będą także godnie reprezentować jednostkę podczas głównych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w naszej gminie, w dniu 13 listopada.

Z okazji tej jakże ważnej rocznicy życzymy wszystkim nam Polakom, kolejnych 100 lat ojczyzny: wolnej, niepodległej, sprawiedliwej oraz bezpiecznej.