Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP Cedry Wielkie

23 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Cedry Wielkie. Oprócz druhów z naszej jednostki w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, zastępca wójta Gminy Cedry Wielkie Piotr Jaśniewski, Wice Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie Emilia Cyman, Komendant Powiatowy Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim mł. bryg. Zbigniew Rzepka, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Edward Woźniak, Prezes Honorowy OSP Cedry Wielkie Maria Jan Wawer oraz przedstawiciele OSP Koszwały.

Podczas spotkania uchwalone zostały zmiany w statutcie OSP Cedry Wielkie, przyjęto sprawozdania za rok 2023 a także zatwierdzono plany na rok bieżący. Przeprowadzone zostały również wybory do nowego zarządu naszej jednostki.

Ukonstytuował się on w następującym składzie:

Prezes – dh Przemysław Paluch
Wice -prezes – dh Rafał Ciurkowski
Naczelnik – dh Kamil Wilk
Sekretarz – dh Anna Konikowska
Skarbnik – dh Marek Sokołowski
Gospodarz – dh Marek Lemańczyk
Członek zarządu- dh Artur Bernat

Walne zebrania OSP to dobra okazja do podsumowania działań i osiągnięć jednostki, poziomu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami.
Cieszymy się że możemy dalej wspierać społeczność lokalną naszej Gminy, nie tylko w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Dziękujemy zaproszonym gościom, druhom oraz MDP Cedry Wielkie za obecność oraz gratulujemy nowym członkom zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *