1,5 % podatku dla OSP Cedry Wielkie

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wsparcia naszej jednostki poprzez przekazanie 1,5% podatku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich w roku 2023 wyjeżdżała do akcji ratowniczo – gaśniczych ponad 160 razy. Strażacy z OSP Cedry Wielkie są zaangażowani nie tylko w działania ratowniczo-gaśnicze, ale wspierają również liczne akcje społeczne oraz prowadzona jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Nasza jednostka organizuje również warsztaty szkoleniowe i pokazy, które pozwalają przekazać wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pełnimy również służbę reprezentacyjną podczas różnych uroczystości.

Druhowie z OSP Cedry Wielkie liczą na wsparcie, które pozwoli na zwiększenie skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i usprawni służbę strażaków ratowników oraz ich współpracę ze społecznością lokalną.

Przekazanie 1,5% podatku jest sprawą prostą i trwa tylko chwilę, ale dla OSP Cedry Wielkie ma ogromne znaczenie. Nasza jednostka, dzięki Państwa wsparciu w zeszłym roku z 1,5 % podatku otrzymała środki w wysokości prawie 4300 złotych.

Nawet niewielkie wsparcie ma dużą moc, gdyż pomaga strażakom ochotnikom, usprawnić ich pracę, którą wykonują nieodpłatnie i z ogromnym poświęceniem.

Wszystkie niezbędne dane znajdą Państwo na grafikach poniżej.Prosimy o wpisanie nr KRS Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a jako cel szczegółowy o podanie nazwy naszej OSP. Jest to wazny szczegół, który decyduje o tym że przekazany 1,5% podatku trafia na nasze konto.

*Osoby będące na emeryturze również mogą przekazać 1,5% podatku na naszą OSP. Prosimy o indywidualny kontakt w celu wydania specjalnego druku.

Podsumowanie 2023

Za naszą jednostką rok 2023, czas na jego podsumowanie. Rok ten zakończyliśmy liczbą 165 wyjazdów, tym razem nie był on tak intensywny jak poprzednie, za to nie ustawaliśmy w działaniach na rzecz rozwoju jednostki by móc służyć społeczeństwu i dbać o bezpieczeństwo.

Braliśmy udział w szkoleniu z ratownictwa wodnego w miejscowości Błotnik, w szkoleniu technicznym w Grabinie Zameczek oraz szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej w lasach Gminy Przywidz. Pięcioro osób, w tym dwie kobiety, zdało kurs podstawowy dzięki któremu mogą wyjeżdżać do akcji ratowniczo – gaśniczych. OSP Cedry Wielkie brało również udział w Mistrzostwach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb mundurowych powiatu gdańskiego. W 2023 roku możemy pochwalić się drugim miejscem naszej MDP w zawodach sportowo – pożarniczych w Świbnie .

Nieustannie szkolimy młode pokolenia strażaków ratowników, w ramach naszej Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej. Dla młodzieży udało się w roku 2023 pozyskać dofinasowanie, dzięki czemu zakupiliśmy ubrania koszarowe oraz mogliśmy zorganizować czas wolny m.in. wyjazd do Aquaparku.

W roku 2023, OSP w Cedrach Wielkich udało się pozyskać kolejny sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz wyposażenie osobiste, dzięki czemu możliwe jest szybsze i sprawniejsze udzielanie przez nas pomocy. Warto wymienić: ubrania specjalne typu nomex, hełmy, rękawice, ubrania koszarowe, nożyce do cięcia pedałów, zestaw do wyważania drzwi.

Największym zagrożeniem z jakim się zmagamy to pożary, szczególnie użytków rolnych czy traw, ze względu na charakter gospodarki regionu, opartej na rolnictwie.
Ze względu na lokalizację jednostki, nie tylko na granicy powiatu gdańskiego, ale także w pobliżu strategicznej trasy S7, dużo interwencji podejmowanych przez OSP Cedry Wielkie to wypadki drogowe, których liczba niestety wzrasta co rok o kilka zdarzeń, nie tylko na wspomnianej drodze ekspresowej.

Podsumowując, w roku 2023 nasza jednostka uczestniczyła w 165 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym:

Pożary: 49 zdarzeń
Miejscowe zagrożenia ogółem: 115 w tym:

– wypadki drogowe – 18 tym na S7 – 6

– inne miejscowe zagrożenia: 98

Alarmy fałszywe: 1

W akcjach ratowniczo gaśniczych brały udział nasze wozy następująco:
Ford – 5
Renault – 17
Scania – 142

Miejscowości do jakich najczęściej wyjeżdżaliśmy w celu podjęcia interwencji to: Błotnik, Kiezmark, Cedry Wielkie, Cedry Małe, Długie Pole, Leszkowy, Koszwały, Trutnowy.

Działalność OSP Cedry Wielkie to nie tylko zdarzenia ratowniczo – gaśnicze, to także służba reprezentacyjna, współpraca z sołectwami i mieszkańcami. Można wymienić chociażby: udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, warsztaty szkoleniowe, Gminny Dzień Dziecka, Dzień Dziecka organizowany przez Urząd Marszałkowski, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, wieszanie flag. Odwiedzamy też najmłodszych, w przedszkolach w naszej Gminie. Wspieramy również akcje społeczne m.in: WOŚP.

Ważnym miejscem kontaktu z Państwem jest też nasza strona na Facebooku. Wśród naszych obserwujących ponad połowa to mężczyźni. Nasi główni obserwujący to osoby w wieku 25-34 lat. Zasięg strony na chwilę obecną to ponad 700 tys. osób. Obserwują nas głównie osoby z Gdańska, następnie z Ceder Wielkich, a na trzecim miejscu plasuje się Pruszcz Gdański. Co ciekawe mamy także sympatyków z min. Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W roku 2023 najbardziej oglądanym postem było zdarzenie w którym nasi strażacy, wracając z Pruszcza Gdańskiego zostali zatrzymani po drodze przez młodych chłopaków w celu udzielenia pomocy. Post ten uzyskał prawie 600 tys. wyświetleń.

Z roku na rok liczba akcji w jakich uczestniczy nasza jednostka zwiększa się, stąd też dążymy do pozyskiwania sił i środków pozwalających nam na podjęcie każdego możliwego wezwania i niesienia pomocy. Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia OSP Cedry Wielkie. Zachęcamy do dołączenia do naszej jednostki, zarówno mężczyzn, kobiety jak i młodzież.

Dziękujemy, że mogliśmy służyć Państwu przez cały miniony 2023, liczymy na dalszą współpracę w ramach całej społeczności lokalnej, której z dumą jesteśmy częścią.

Gramy z WOŚP

Jak co roku nasza OSP gra razem z #WOŚP
Do wylicytowania są odwiedziny w naszej jednostce wraz z prezentacją wozów i sprzętu. Zapraszamy do udziału i wsparcia szczytnego celu. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

Licytacja jest prowadzona na stronie Sołectwo Trzcinisko

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JzUA2HQfyqc3oa4JpHyViMhrvAw2D2KhqxRk59mjxixQHuzPvwgc12Nq4sRKTgAsl&id=100064753027176

Wigilia OSP Cedry Wielkie

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, pełen radości, nadziei, refleksji oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych.

W grudniową sobotę odbyło się spotkanie wigilijne ,w którym uczestniczyli strażacy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście. Podczas wigilii łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia a później rozpoczęliśmy wspólną biesiadę. Dzięki organizacji i zaangażowaniu druhen i druhów z naszej jednostki, Wigilia upłynęła w miłej atmosferze, wprowadzając wszystkich w nastrój świąt. Były drobne prezenty (ufundowane przez Skarbnika naszej OSP dh Marek Sokołowski dla najmłodszych a także dla członków młodzieżowej drużyny pożarniczej.

W imieniu OSP Cedry Wielkie dziękujemy wójtowi gminy Cedry Wielkie Panu Janusz Goliński, przewodniczącej rady gminy Cedry Wielkie, Pani Justyna Słowińska, Sekretarz gminy Pani Elżbieta Prymaczek, Pani sołtys Dorota Zwolak, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP dh. Edward Woźniak za uczestnictwo w ty ważnym dla nas spotkaniu.

Szczególne podziękowania składamy naszym sponsorom za ufundowanie hełmów dla naszych strażaków:
Usługi Elektroniczne Grzegorz Zięba – UEGZ
Elewator trutnowy

Dziękujemy serdecznie za niespodziankę Pawlakowa Zagroda w postaci przygotowanych wyśmienitych potraw wigilijnych.

Gospodarstwo Pasieczne K.W. Brzyszcz za przygotowanie prezentów

Dziękujemy również za złożone przez gości życzenia oraz prezenty dla naszych strażaków wręczone przez Pana Wójta. Niezmiernie cieszy nas coroczne spotkanie naszej całej jednostki i możliwość świętowania tego wyjątkowego czasu ze wszystkimi.

Dofinansowanie w ramach programu FLOREK 2023

OSP Cedry Wielkie zrealizowała zadanie pn: „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifkowany zadania wyniósł 10000,00 zł.

Z jego efektów skorzysta 115 000 osób.

Więcej informacji nt. instytucji wspólfinansujących
realizacje zadania:

MKiś www.gov.pl/web/klimat
WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/
NFOŚIGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/

Rekrutacja do MDP Cedry Wielkie

Droga Młodzieży!

Zapraszamy w szeregi MDP Cedry Wielkie!

Organizujemy zbiórkę rekrutacyjna w dniu 4 listopada o godz. 10:00 (miejsce zbiórki-remiza OSP Cedry Wielkie) .
Podczas zbiórki będzie można dowiedzieć się czym zajmuje się nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz OSP Cedry Wielkie, której jesteśmy częścią.

Więcej szczegółów w grafice poniżej.

Do zobaczenia!

Przekazanie promes dla jednostek województwa pomorskiego

25 września przedstawiciele OSP Cedry Wielkie na czele z Prezesem naszej jednostki wzięli udział w uroczystej zbiórce na której Komendant Główny PSP gen. Brygadier Andrzej Bartkowiak razem z Wojewodą Pomorskim oraz zaproszonymi goścmi wręczyli promesy finansowe dla OSP z województwa pomorskiego.

🚒Również nasza jednostka otrzymała dofinansowanie, które zostanie wykorzystane na zakup nożyc do cięcia pedałów które będą wykorzystywane podczas wypadków drogowych oraz wyważarkę do drzwi że względu na coraz to mocniejsze zabezpieczenia.

👏🤝 Niezmiernie cieszymy się z przyznanych środków, pozwolą one na dalszy rozwój naszej OSP w zakresie ratownictwa technicznego oraz niech służy bezpieczeństwu mieszkańców

💢 W spotkaniu udział wzięli również: sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Pan Marcin Horała, Posłowie na Sejm RP:
Pan Tadeusz Cymański, Pan Kazimierz Smoliński, Pan Kacper Płażyński, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP Druh Marek Buza, kadra kierownicza KW PSP w Gdańsku oraz KP/KM PSP województwa pomorskiego na czele z pomorskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Piotrem Sochą.

OSP #PSP

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=624675156517482&id=100069250087784&sfnsn=mo

IV Powiatowe Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego

21 września odbyły się IV Powiatowe Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego dla służb mundurowych z powiatu gdańskiego.

W tym roku nasza jednostka znalazła się niestety poza podium. Naszą jednostkę reprezentowali jedna druhna i trzech druhów: Anna Konikowska, Artur Bernat, Przemysław Paluch, Rafał Ciurkowski.

Każde zawody bez względu na miejsce są doskonałą okazją do przećwiczenia procedur i zdobycia nowej wiedzy.

Dożynki Gminne 2023

3 września odbyły się Gminne Obchody Święta Plonów czyli popularne Dożynki. Nasza jednostka również wzięła udział w obchodach, najpierw wystawiając sztandar podczas Mszy Św. rozpoczynającej uroczystość. Następnie nasi strażacy wsparli Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim, która miała swoje stanowisko, które można było odwiedzić podczas dalszej części Dożynek. Odwiedzający mogli zobaczyć wozy strażackie i wyposażenie oraz posłuchać na czym polega służba Strażaka. Nasza jednostka współpracuje z rolnikami z terenu naszej Gmina Cedry Wielkie dlatego cieszymy się że mogliśmy uczestniczyć w ich święcie.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid08SvjzdM1xFLtdK4Ar3P2KcdYBuUiq9kYTrrkSnmHMvYCu9Bv55w6uE8BnuLdD1EZl&id=100066616474193