Nowe wyposażenie osobiste dla strażaków ratowników OSP Cedry Wielkie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielkich została jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 10 tys. złotych nasza jednostka zakupi hełmy dla strażaków ratowników. Zakup pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo strażaków działających na rzecz ochrony przed zagrożeniami w naszej społeczności lokalnej. Dodatkowo w ramach projektu strażacy z OSP Cedry Wielkie zorganizują warsztaty dla dzieci z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Podczas zajęć dzieci będą mogły zobaczyć jak wygląda sprzęt i wyposażenie strażaka ratownika. Nasi strażacy przekażą też podstawową wiedzę jakreagować na zagrożenie pożaru, czego nie robić by nie stwarzać zagrożenia. Przekazane zostanąteż podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na  których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą  infrastrukturę.  Celem programu jest wsparcie projektów związanych z  rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do  znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln  złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach  internetowych  https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *