Zbiórka na dom dziecka w Straszynie

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z ogromną prośbą. W dniu dzisiejszym rozpoczęła się zbiórka gier planszowych, puzzli, nowych zabawek, książek i kolorowanek dla Domu Dziecka w Straszynie. Każdą osobę zainteresowaną pomocą prosimy o kontakt w prywatnej wiadomości lub bezpośrednie dostarczenie rzeczy do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy.

Dziękujemy za każdą pomoc, aby umilić dzieciom Święta!

Zbieramy do piątku 21 grudnia 2018 r.

Uroczystość poświęcenia krzyża w kościele w Cedrach Wielkich

W dniu 22 listopada w kościele pod wezwaniem św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich odbyło się uroczyste nabożeństwo i oficjalne złożenie podpisów na akcie, który trafił do kapsuły czasu. Kapsuła ta została umieszczona w kuli stanowiącej podstawę nowego krzyża na wyremontowanej wieży kościoła. Swoje podpisy na akcie złożyli między innymi starosta powiatu gdańskiego, wójt Gminy Cedry Wielkie, przewodnicząca Rady Gminy, sołtys wsi Cedry Wielkie, księża, a także mieszkańcy. Poza aktem do kapsuły trafiły także różne przedmioty przygotowane przez ks. Proboszcza oraz mieszkańców gminy. OSP Cedry Wielkie również wzięła udział w uroczystości, przedstawiciel naszych druhów złożył podpis w imieniu całej jednostki.

Szkolenie z obsługi AED

W dniu dzisiejszym druhowie z naszej jednostki wzięli udział w szkoleniu z obsługi defibrylatora AED, które odbyło się w Cedrach Wielkich, w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu. Podczas niego przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z RKO wraz z użyciem AED. Prowadzący szkolenie udzielił też uczestnikom kilka niezbędnych informacji istotnych przy używaniu defibrylatora podczas ratowania osób poszkodowanych. W szkoleniu wzięli też udział najmłodsi strażacy z MDP Cedry Wielkie.

  

Gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

13 listopada odbyły się gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas których dla uczczenia tej doniosłej rocznicy nastąpiło odsłonięcie pomnika w parku 100-lecia Niepodległości w Cedrach Wielkich. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. Nasza jednostka dumnie wspierała te wydarzenia wystawiając poczet flagowy oraz sztandarowy. Z kolei prezes OSP Cedry Wielkie Jan Wawer oraz wice-prezes Edward Woźniak dostąpili zaszczytu składania kwiatów pod nowo odsłoniętym pomnikiem oraz zostali odznaczeni medalami z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  

  

 

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu dzisiejszym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza gmina jak co roku została udekorowana biało-czerwonymi flagami, w czym ponownie pomagali druhowie z naszej jednostki. W celu uczczenia tegoż doniosłego święta barwami narodowymi przybrana została również remiza OSP Cedry Wielkie. Nasi druhowie będą także godnie reprezentować jednostkę podczas głównych obchodów stulecia odzyskania niepodległości w naszej gminie, w dniu 13 listopada.

Z okazji tej jakże ważnej rocznicy życzymy wszystkim nam Polakom, kolejnych 100 lat ojczyzny: wolnej, niepodległej, sprawiedliwej oraz bezpiecznej.

Ćwiczenia „Gaz 2018”

11 października jednostka OSP Cedry Wielkie wzięła udział w powiatowych ćwiczeniach zarządzonych przez Komendanta głównego PSP. Odbyły się one pod kryptonimem „Gaz 2018” i miały na celu sprawdzenie poziomu przygotowania oraz doskonalenie kooperacji sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczo -gaśniczych podczas powstania zagrożenia uszkodzenia linii przesyłowych i pożaru gazu. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez operatora Ćwiczenia zostały zorganizowane przez operatora stacji gazowej Juszkowo (zasilającej obszar Gdańska), firmę Gaz System oraz przez Państwową Straż Pożarną. Przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych wszyscy uczestnicy szczegółowo zapoznali się
z instalacjami technologicznymi. Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie pożaru strumieniowego gazu, na rurociągu technologicznym. Strażacy
w pierwszej kolejności mieli utworzyć zasilenie wodne z pobliskiej rzeki
a następnie ustanowić miejsce tankowania wozów strażackich. Kolejnym zadaniem było również utworzenie i rozstawienie kurtyn wodnych aby ograniczyć rozprzestrzenianie się promieniowania cieplnego. Ćwiczenia zostały zakończone wstępną analizą wykonanego planu co pozwoli na wypracowanie przyszłych wniosków dotyczących prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych
w zakresie pożarów gazów.

Jednostki biorące udział w ćwiczeniach:

 • KW PSP
 • KM PSP w Gdańsku
 • Jrg nr 1 Gdańsk
 • Jrg nr 4 Gdańsk
 • Jrg w Pruszczu Gdańskim x3
 • Osp Rościszewo
 • Osp Lublewo
 • OSP Pszczółki
 • OSP Koszwały
 • Osp Cedry Wielkie
 • Zarządzanie kryzysowe powiatu Gdańskiego
 • Straż Gminna

  

Warsztaty szkoleniowe w Długim Polu

W dniu 28 września 2018 roku, w związku ze współpracą jaką nasza jednostka podejmuje z sołectwami gminy Cedry Wielkie mieliśmy okazję gościć
w Długim Polu. Na miejscu przeprowadziliśmy pokaz dla dzieci, podczas którego podzieliliśmy się wiedzą oraz doświadczeniem, a także zaprezentowany został wóz strażacki i jego osprzęt.

 

I Mistrzostwa Służb Mundurowych z KPP

W dniu 22 września odbyły się I Mistrzostwa Służb Mundurowych
z Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie to  zostało połączone z odbywającym się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim „Dniem Bezpieczeństwa”. Od samego rana w ZSO nr 1 odbywały się dla uczniów różnych klas wykłady i ćwiczenia praktycznez pomocy przedmedycznej. Przy boisku stanął symulator wypadków, na którym każdy mógł sprawdzić, czego można oczekiwać podczas zderzenia mając zapięte pasy przy małej prędkości. Ratownicy oraz strażacy szkolili również uczestników z udzielania pierwszej pomocy.

W tym samym czasie, gdy młodzież i dzieci uczestniczyła w wykładach
i warsztatach praktycznych, odbywały się I Mistrzostwa Służb Mundurowych
z Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. W pośród zarejestrowanych
13 drużyn uczestniczyło 9 z:

 • KPPSP w Pruszczu Gdańskim,
 • KM PSP w Gdańsku,
 • Komendy Powiatowej Policji
 • WSP z 49. Bazy Lotniczej
 • OSP Puszcz Gdański
 • Osp Cedry Wielkie
 • OSP Wiślina
 • OSP Pszczółki
 • OSP w Suchym Dębie

Mistrzostwa rozpoczęły się testem z wiedzy teoretycznej. Test pisała jedna osoba
z czteroosobowej drużyny. Następnie uczestnicy musieli zmierzyć się
z trzema konkretnymi zdarzeniami, w których musieli udzielić pomocy medycznej. Mistrzostwa rozgrywały się w różnych częściach miasta min. na terenie Jednostki Wojskowej i dotyczyły różnych wypadków. Nasza jednostka w ogólnej klasyfikacji zajęła 6 miejsce.
A wśród OSP 2 miejsce.

 

Szkolenie z ratownictwa technicznego

W dniu 16 marca 2018 nasza jednostka brała udział w ćwiczeniach
z ratownictwa technicznego, które miały miejsce w jednym ze skupów złomu w Grabinie Zameczek. Podczas nich nasi druhowie zdobyli niezbędną wiedzę
z zakresu ratownictwa podczas wypadków drogowych oraz mogli sprawdzić swoje umiejętności w zakresie wydobywania poszkodowanych
z uszkodzonych pojazdów.